چرا من اومدم قم

حضرت نبى اکرم صلّى اللَّه علیه و اله فرمود از جبرئیل پرسیدم که دانشمندان برترند یا شهیدان راه حق فرمود یک دانشمند گرامى‏تر است در پیشگاه خدا از یک هزار شهید همانا دانشمندان بانبیا اقتدا میکنند و شهدا از دانشمندان پیروى میکنند. (2) و نیز حضرت رسول فرمود که طالب علم در نزد خدا برتر است از مجاهدین و سربازان و حاجبان و عمره‏گزاران و شب زنده داران و مجاهدین خانه‏ى خدا و طلب آمرزش کنند برایش درختها، بادها ابرها، دریاها، ستاره‏ها، گیاهان و هر چیزى که آفتاب بر او مى‏تابد.

ارشاد القلوب-ترجمه رضایى    ج‏1    391

/ 0 نظر / 63 بازدید