تفاوت محیط ها

محیط توی قم و مردمانش و احساسی که من به اونها دارم و یا اونها به من دارند بر میگرده به دیدگاه مشترکمون در مورد دین. اما مردم توی قم در این یک سال و نیمه بسیار معنوی تر از تهران هستند. چه اونها بخواهند یا نخواهند این مشهوده. در مقام اثبات که می رسه انسان در زیر زبانش پنهانه. مردم و همکارانم در تهران بسیار مادی بودند و درک صحیح و تمام و کمالی از دین نداشتند. یا دین اونها آبا و اجدادی بود و پیروی می کردند و یا هیچ نمی دونستند و تحت تاثیر مسائل و شبهه های ماهواره و مشکلات سر خم کرده بودند و از سنخ خود اونها شده بودند.

اما توی قم آدم ها اکثرشون انقدر پای منبر و درس دینداری نشستند که صبغه ی دینی گرفتند. البته این رو هم باید بگم که هنوز هم جنود جهل هست و بعضی از انسان ها رو با شهید همت و شهید چمران مقایسه می کنی میبینی تنبل هستند. من خیلی سخت گیرم و ایده آل من با این آدم ها که اسم امام زمان دلخوش اشون میکنه ، و راضی نگه اشون میداره خیلی متفاوته.

من هنوز هم جستجو می کنم و دل به دلسردی ها و کندی و ها و تنبلی ها نمی دم و هم در جبهه ی خانواده ای که تشکیل دادم هم در کار هم در درس و دانشگاهی که تدریس می کنم و هم اخلاقیات و معنویات سخت گوش و سخت گیرم برخودم. برام دعا کنید که هر چی میشم مغرور نشم.

/ 0 نظر / 54 بازدید