طلبه ها و یاران امام زمان در هر جایگاهی لطفا تا آخر بخوانید و نظر بدهید

به نظر من همه اقشار جامعه باید طلبه باشند. و خود را یک طلبه ببینند و به اندازه وسعشان جلو بیایند. و این شکلی واضح است که مراتب خواهد داشت. و همه ضعف خواهند داشت و اینطور است که هر کسی به اندازه وسعش مطالبه خواهد شد و نه بیشتر و نه کمتر.

با این فرض همه جور طلبه ای در همه جا مورد نیاز است. لزوما یک محقق کارساز تر نیست. و افضل تر نیست. یعنی یک شخصیتی مثل علامه طباطبایی با یک طلبه ای که در شهری دور افتاده به وظیفه اش عمل می کند و وسعش هم همین قدر است در کنار هم در بهشت در یک مقام خواهند بود.

هر دو در یک درجه از نیاز باید باشد. و میبینیم هر دو مصداق اندک و انگشت شمار هستند. البته دومی کم شهرت تر. و گمنام تر و حتی شاید دارای مقام بالاتر. !!!

من مخالفم که فکر کنیم یک شخص عامی نمی تواند از یک عالم دهر مثل میرزا و شیخ و علامه و یا امام خمینی جلو بزند.

راه باز است به وسعت کل عالم و هیچکس رقیب دیگری نیست. همه دوستیم به سمت خدا میرویم. نواقص در نوع نگاه ماست. البته منظورم حاج آقای عزیزم احمدی نژاد نیست. کلا نقص در نگاه و براداشت ماست. شاید توقع ایشان این است که عالم محقق لزوما تربیت کنیم. در صورتی که این هدف نیست.
هدف نجات همه است و شاید اولویت در وظیفه در نگاه ایشان که یک طلبه دینی در حوزه عملیه قم است دقیقا همین باشد. و ایشان باید هم دغدغه اینچنینی داشته باشند.

/ 0 نظر / 73 بازدید