حجتیه ای ها بدترند یا حجتیه ای های نامحسوس

آقا بذار از بحث خارج شه:

من دنبال تعبیر جدیدی هستم. #حجتیه-ای-های-نامحسوس

 

اون هم اینه که شما مخالف حجتیه باشی،

و فکر کنی که مخالف ایشان هستی،

 

ولی از تو میپرسند وظیفه ی دینی ات چیست؟

بلدی و آنها را برمیشمری

اما میگویند چه کردی؟

میگویی الان درس دارم زن و بچه دارم.

 

می گویند وظیفه اسلامی فرهنگی اقتصادی اجتماعی ات؟

میگویی: پیرامون همان بهانه ها و توجیه ها سخنرانی می کنی

 

میگویند: ولایت

دلیل میآوری و استدلال می کن و اثبات می کنی

می گویند

چه کرده ای؟

پاسخ می شنوی که:

ما فقط شکم زن و بچه امون رو سیر کنیم.....

 

می گویی: دین تبلیغ فضای مجازی ....

می گوید : سفر سیر و سیاحت ....

 

می گویند: خودسازی دیگر سازی خانواده سازی محله سازی شهروند سازی جهان سازی.

می خندی؟ و فقط به بهانه ی خودسازی و خانواده و زن و بچه میگویی فعلا وفت ندارم.

امام زمان ایشالا خودش بیاید همه چی درست شه.

/ 0 نظر / 64 بازدید